Ir o contido principal
Descrición
Proxecto vinculado ao programa ReVive – Edusi Santiago, que contempla dúas actuacións diferenciadas: o acondicionamento dun aparcadoiro de 3.312 m2 xunto ao Conservatorio, e a reurbanización da rúa da Altiboia ata o entronque con Fonte dos Concheiros.
Orzamento
190000.00 €
Meses
5 meses
Tipo de obra
Reurbanización (de rúas, de parcelas públicas para outros usos)
Estado licitación
proxecto
Ano de finalización
Link Concello Información
http://santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?id_nova=18102&lg=gal
Geolocalización

42.8859776, -8.5315204

Tipo de obra imaxe