Ir o contido principal
Descrición
Independización dos servizos de electricidade, xeración dunha nova rede de saneamento, nova acometida e cadro eléctrico, e renovación das instalacións de iluminación.
Orzamento
97124.00 €
Meses
2 meses
Tipo de obra
Reurbanización (de rúas, de parcelas públicas para outros usos)
Estado licitación
finalizada
Ano de finalización
Link Concello Información
http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/hcontratacion.php?id=1281
Geolocalización

42.85947, -8.556066

Tipo de obra imaxe